Get in touch

Omgaan met complexiteit in tijden van onzekerheid

Hoe je omgaat met complexiteit in onzekere tijden? In deze nieuwe ONBRDNG How-to video legt leadership coach Twan Biemans je het haarfijn uit aan de hand van het Ralph Stacey model!

Video transcript

00:12 Laten we eens kijken wat complexiteit is. Complexiteit heeft alles te maken met

00:18 beschikbaarheid van informatie. Hoeveel is er bekend en hoeveel is er onbekend

00:22 en een goede manier om dat te visualiseren is het model van Ralph Stacey

00:27 en hij doet dat langs twee assen: de as requirements die ons wat zegt over

00:32 hoe zeker weten we eigenlijk wat we willen bereiken

00:35 van heel zeker naar onzeker en de as van technologie: kunnen we dit wel?

00:41 en zo ja hoe moet dat dan? Van dat weten we precies tot aan dat weten we

00:45 eigenlijk helemaal niet zo zeker.

00:48 Een hele fijne situatie om in te zitten is natuurlijk de situatie waarin alles zeker is.

00:54 Een beetje dit gebied in het model en Stacey noemt dat dan ook het simpel gebied.

01:02 Vaker echter heb je te maken met onzekerheden, bijvoorbeeld dat je niet

01:07 weet wat je wilt doen maar dat je wel weet dat je het kunt.

01:13 Dan hebben we het over dit gebied.

01:18 En Stacey noemt dat complicated.

01:27 We hebben nog een complicated gebied dat zit hier

01:32 en dan hebben we het over de situatie dat je wel weet wat je wilt bereiken

01:36 maar dat je denkt dat je dat niet kan en ook niet weet hoe je dat moet aanpakken

01:40 dat is het tweede complicated gebied maar zowel in het simpel gebied als in

01:44 de beide complicated gebieden heb je te maken met de situatie waarbij er in

01:48 ieder geval meer informatie wel bekend is dan dat er niet bekend is.

01:53 Dingen worden pas echt complex als op allebei die assen er veel onzekerheid heerst.

02:03 En dat noemt Stacey dan ook niet verrassend het complexe gebied.

02:09 In dit gebied is meer onbekend dan bekend en de ultieme vorm daarvan is chaos.

02:17 Dan weet je helemaal niets. De vraag is of die situatie veel voorkomt

02:22 maar als je daar zit dan zul je in ieder geval de route terug moeten vinden naar het

02:26 vergaren van informatie.

02:29 Wat daarbij past is een meer agile benadering.

02:33 En met een agile benadering bedoel ik een benadering

02:35 waarbij je niet te ver vooruit kijkt er is immers heel weinig zeker

02:40 dus hoe zeker weet je nou dat de beslissen die je vandaag neemt over

02:43 een maand nog steeds de juiste beslissingen blijken te zijn.

02:46 Dus kijk wat korter vooruit en betrek daar ook veel mensen bij.

02:52 Je ziet in het model ook de zogenaamde people as getekend

02:55 en die laat ons zien dat als dingen heel zeker zijn

02:59 je dat met weinig mensen kunt doen alles is duidelijk dus

03:02 laat één persoon het oplossen of laat één persoon daar de besluiten over nemen.

03:07 Maar naarmate de zaken onzekerder worden is het nuttig om daar meer mensen bij te betrekken.

03:12 Meer mensen betekent meer kennis en kunde

03:15 en dat betekent dus ook verschillende inzichten en wellicht betere

03:18 besluitvorming voor jouw korte termijn en die besluitvorming die je op de korte

03:22 termijn neemt die helpt je dan om voor de periode die daarna komt weer nieuwe

03:27 besluiten te nemen op basis wat je in die eerste periode hebt geleerd

03:39 Crisis betekent onzekerheid we zitten dus per definitie aan deze zijde van het model.

03:44 Die zijde waarbij er meer onbekend is dan bekend en hoe ga je daar

03:49 nu als leider mee om. In de 1e plaats: kies een agile

03:53 benadering en met agile benadering bedoel ik neem besluiten voor de wat

03:57 kortere termijn. Hoeveel zekerheid heb je dat het besluit wat je vandaag neemt over

04:03 twee of over vier weken nog steeds het beste besluit blijkt te zijn.

04:07 Dus kijk niet te ver vooruit en gebruik de besluitvorming van vandaag om te

04:10 leren over wat je over de wat langere termijn opnieuw wilt gaan besluiten.

04:16 Betrek hier ook voldoende mensen bij want meer mensen betekent meer kennis,

04:20 kunde en vaardigheden en zorg dus ook voor een betere besluitvorming.

04:24 En als leider geef je deze mensen dus ook het vertrouwen en heb je ook het vertrouwen

04:29 in de mensen dat zij de juiste besluiten nemen.

04:32 Zij hebben de informatie dus zij kunnen blijkbaar de beste besluiten nemen.

04:36 Ook als dat een ander besluit is dan dat jij had genomen.

04:39 Een heel belangrijk leiderschapsprincipe is:

04:42 geef de beslissingsbevoegdheid aan de mensen die de informatie hebben.

Schedule a call

AMSTERDAM

Sumatrakade 9
Amsterdam, NL
+31 20 369 79 77

LONDON

1 George Yard
London, UK
+ 44 20 3807 7689