Get in touch

5 Principes van leiderschap in tijden van onzekerheid

Niet elke crisis is hetzelfde, maar de manier waarop leiders hiermee om moeten gaan is dat vaak wel. Bijna dagelijks komen er nieuwe frameworks voorbij over leiderschap. Maar is dat nou echt nodig? Volgens Twan Biemans van ONBRDNG niet. In deze eerste video uit een serie gaat Patrick Klink in gesprek met Twan Biemans over de huidige coronacrisis. Hoe uniek is deze situatie? En welke principes moet je volgen om als leider succesvol te worden? Leer hier meer over in onderstaande video!

Video transcript

00:00 Hey Twan….”Ik was nog niet klaar”… oh…

00:05 Hij staat toch nog aan? “Ja hij staat nog aan”

00:21 Twan. Al die topmanagers zeggen altijd tegen mij van wat we nu hebben meegemaakt..

00:28 dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat gaan we ook nooit meer meemaken.

00:33 En dan kom jij in die training en dan zeg jij:

00:36 “Jongens het is heel erg maar het is niet zo bijzonder”

00:41 en dan valt iedereen soms van zijn stoel af, krijg je hele discussies

00:47 Wat was jouw verhaal daarbij?

00:50 Ja, het unprecedented crisis met corona zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.

00:56 Ik hoorde onze minister president meneer Rutte op tv zeggen van

01:00 “Dit is de grootste uitdaging van mijn carrière. Dit is ongekend voor Nederland

01:05 en hier zullen we allemaal flink de gevolgen van gaan ondervinden”

01:11 En dat is een filmpje uit september 2019.

01:14 Dat ging dus niet over de coronacrisis wat iedereen meteen zou denken

01:17 Maar dat ging over de stikstofcrisis. hè dus

01:20 Minder dan een jaar geleden hadden wij een situatie die ongekend was en de grootste uitdaging

01:25 was van onze premier. Daar zit hij nu weer in en neem maar van mij aan dat toen we in

01:29 2008 in de kredietcrisis of voor Nederland specifiek de bankencrisis ook die we hadden

01:36 met systeembanken zoals ABN AMRO bank die om dreigde te vallen.

01:39 Elke keer weer opnieuw is die perceptie;

01:42 Dit is groter dan ooit en dit is ongekend en dit zal alles gaan veranderen.

01:47 En ik wil het niet bagataliseren het is niet zo dat ik zeg het stelt niets

01:51 voor en volgend jaar hebben we weer iets anders van deze orde.

01:54 Ik denk dat de orde van grootte inderdaad wederom enorm is

01:58 en dat het al heel gauw ervaren wordt als iets ongekends maar

02:03 feitelijk hangt ondernemerschap of leiderschap hangt aan elkaar van omgaan met onzekerheden.

02:09 En soms zijn ze wat overzichtelijker en soms wat minder overzichtelijk maar ik denk niet

02:14 dat we dit kunnen betitelen als iets wat echt ongekend is.

02:20 En dat is ook wat de geschiedenis ons eigenlijk leert.

02:23 En wat er ook bij komt kijken dat is het 2e daarvan er wordt ook

02:26 altijd gezegd als je midden in die crisis zit, alles zal hierna anders worden. “Ja”.

02:31 En de vraag is of dat dan wel waar is want eerlijk gezegd als je kijkt naar de financiële crisis.

02:40 Daar weten we wat meer van de stikstofcrisis en zeker dan van de crisis waar we nu middenin zitten.

02:46 Het algemene beeld was dat alles anders zou worden en als we daar nu naar 10 jaar

02:51 op terugkijken, er zijn wel een paar dingen veranderd, we zijn wat kritische kapitaaleisen

02:56 ingesteld door banken maar echt heel anders omgaan met ons financieel en economisch systeem

03:00 dat doen we gewoon niet. “Nee.” En dat hoeft naar mijn idee ook niet want ik wil zeker

03:06 ook wegblijven bij ideeën als van dat het allemaal anders moet en dat jij en ik nu weer

03:11in 1 keer met een oplossing komen en zeggen nu hebben we deze crisis en nu moet je echt

03:14 alles anders gaan doen en nu is dit aan de hand.

03:19 Dat is gewoon niet zo.

03:20 Wij kunnen ook in deze crisis kun je heel veel doen met leiderschapsprincipes

03:24 die we al 50 misschien wel 100 jaar kennen.

03:27 En waar we vooral winst kunnen boeken om goed te kijken ja maar hoe zetten wij dat nu in.

03:32 Heb ik dat eigenlijk wel ingezet of heb ik, in het, laten we het een interbellum noemen..

03:37 tussen 2 crisissen in, mezelf veroorloofd het comfort te voelen dat er even niks speelt.

03:44 Maar misschien dat dat is wat er nog wel kan veranderen of wat er echt anders moet.

03:50 Je zit gewoon continue in crisis of dat nou groot of klein is. Want crisis is eigenlijk gewoon niet meer

03:55 dan onzekerheid, en daar moet je zeker als topmanager op voorbereid zijn

04:02 en de route kunnen uitstippelen voor de mensen en zaken waar je voor verantwoordelijk bent.

04:14 Hé Twan, In die workshop laatst zei één van die topmanagers: Die 5 principes

04:23 van leiderschap. Kun je ze me nog even sturen? Dus ik dacht we zijn nu toch in gesprek.

04:28 Wat waren ook alweer die 5 key componenten van dat leiderschap.

04:33 De 1e is wat mij betreft altijd: zorg ervoor dat je een visie hebt ontwikkeld en ook deelt.

04:38 Let daarop want hoe vaak weten mensen niet waar men eigenlijk voor is. Precies.

04:43 Dus dat je die deelt binnen je bedrijf.

04:45 De 2e is: zorg ervoor dat je echt begrijpt wat dienend leiderschap is.

04:51 Dienend leiderschap betekent dat als je die visie hebt gedeeld dat je er ook voor

04:56 zorgt dat jouw organisatie uitgerust is of toegerust misschien is dat een beter woord

05:02 om dat ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Wat hebben mijn mensen en mijn partners,..

05:06 mijn organisatie nodig om deze visie waar te kunnen maken.

05:10 De 3e is: zorg ervoor dat die mensen

05:13 die je daar dan voor inzet ook het mandaat krijgen om zelf beslissingen te nemen.

05:18 De tijd is echt voorbij dat jij als stichter van de organisatie het overzicht over alles

05:23 had en dat jij kunt beslissen over alles.

05:26 Je hebt mensen aangenomen die voor jouw deelgebieden behartigen,..

05:31 en die hebben de informatie dus zorg ervoor dat zij ook daar besluiten over kunnen nemen.

05:36 De 4e is: Dat zal niet altijd in 1 keer goed gaan. Accepteer dat.

05:41 In 1 keer goed gaan wil ik niet direct relateren aan het laten nemen van besluiten door iemand

05:46 anders maar je bent gewoon aan het veranderen en of dat nou komt door omdat iemand anders

05:50 besluiten neemt of omdat je onbekend gebied aan het bewandelen bent.

05:53 Er zullen fouten gemaakt worden, accepteer dat, leer daarvan en zorg ervoor dat je dat….

05:59 “Topmanagers maken ook fouten.”

06:01 Iedereen maakt fouten.

06:02 Als je alleen maar de veilige paden kunt bewandelen

06:05 Ja dan gaat het waarschijnlijk weer mis bij een ander leiderschapsprincipe.

06:09 Dat ontwikkelen van die visie bijvoorbeeld.

06:11 Je blijft teveel bij het bekende en uiteindelijk zul je niet meer interessant zijn.

06:15 En de laatste: dat is wat ik noem stuur op verantwoordelijkheid.

06:18 We zijn heel erg gewend om mensen te sturen op output. Voldoende klanten bedienen

06:25 of kort genoeg doorlooptijden realiseren of wat dan ook.

06:28 Stuur niet op die output maar stuur op de verantwoordelijkheid die mensen hebben.

06:33 Jij bent verantwoordelijk voor dat onze klanten

06:36 tevreden blijven of jij bent verantwoordelijk dat we de spullen kunnen blijven leveren die

06:42 onze partners nodig hebben of wat dan ook. Stuur op die verantwoordelijkheid

06:46 maar laat mensen zelf beslissen hoe ze daar het beste invulling aan kunnen geven.

06:50 Met die 5 principes

06:52 die ik zelf niet heb bedacht

06:54 en die ook helemaal niet zo revolutionair zijn, daar kun je managementboeken

06:58 tot 50 jaar op teruglezen. Maar dit zijn de 5 leiderschapsprincipes die je echt helpen

07:05 om succesvol te zijn en te blijven met je onderneming.

07:07 “Ja, en gewoon doen dus?”

07:09 En gewoon doen, en nou ja weet je daar kunnen we nog wel een heel gesprek over voeren want als

07:14 je deze principes noemt, en dat gebeurde ook in Londen, iedereen zegt ja dat willen wij ook.

07:18 Dat doen wij ook. Maar je ziet pas echt hoe het gaat als het spannend wordt.

07:22 Misschien wel in tijden van coronacrisis of andere onzekerheden

07:26 of dat er een grote fout wordt gemaakt en

07:29 die verantwoordelijkheid van mensen zijn verantwoordelijk voor de klanttevredenheid

07:33 of voor het kunnen uitleveren van spullen die wordt niet naar behoren ingevuld.

07:36 Hoe gaan je dan om met je dienend leiderschap en met omgaan met fouten?

07:41 Dan wordt het pas echt interessant natuurlijk.

Schedule a call

AMSTERDAM

Sumatrakade 9
Amsterdam, NL
+31 20 369 79 77

LONDON

1 George Yard
London, UK
+ 44 20 3807 7689